Hvad koster det at være medlem i Slotsgruppen?

Kontingent mm.:

Som medlem af KFUM-spejderne, Slotsgruppen, betaler man kontingent på 200 kr. i kvartalet. Desuden betales ved indmeldelse et engangsbeløb på 100 kr. via enhedsleder.

Ture, weekender og sommerlejre betales separat.

Det vil for de fleste være en lettelse at tilmelde kontingentbetalingen til Betalings Service:

Vores konto er
Reg.nr 1551 Konto 3026825
IBAN: DK35 3000 0003 268 25
Danske Bank
Forening Direkte

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Skriv tydeligt navn på barnet i tekstfeltet

Det er vigtigt for os i Slotsgruppen, at alle kan gå til spejder uanset økonomiske ressourcer. Hvis økonomien er trang,  så kontakt enhedslederen, så er der steder vi kan søge om økonomisk støtte. Alle medlemmer skal dog selv kunne indbetale minimum 75 kr. pr år, som er et krav fra korpset.

Uniform, T-shirts, tørklæde:

Uniformskjorten og tørklæde bruges fra bæveralderen og opefter. Det kan suppleres med en gruppeT-shirt til sommerlejre, ture mm. Hos de yngste medlemmer Familiespejderne, bruges normalt kun en gruppe T-shirt og et tørklæde.

Vi forventer ikke man har skaffet uniform lige fra starten, men efter at have prøvet af lidt tid, hvad det er at være bæver, ulv eller spejder, er det en naturlig del af fællesskabet, at man bærer uniformen. ….Og det er også her ens mærker skal syes på, så det vil man jo gerne J

Uniformen (grøn) købes hos vores depot ‘ Eventyrsport ‘. Man kan spørge sin leder, om vi har brugte uniformer til salg, eller man kan forsøge sig på Facebook ell. andet. Depotet sælger også bælter, tørklæder mm.

Tørklæder og gruppe T-shirts kan købes i Slotshytten, spørg din leder.

Dolk:

Det er først fra ulvealderen, når man har taget knivprøven, at man må gå med dolk til møderne. Indtil da låner man dolk fra gruppen når der snittes.