Login

Hos ulvene - som vi også kalder Seeoneestammen - tager vi udgangspunkt i Junglebogen og hører om Mowgli og alle hans oplevelser. Vi er ulve, lærer om junglen og har selvfølgelig allesammen junglenavne. Vi leger, lærer om naturen og tager masser af mærker, som kan sættes på uniformen. 

Vi træner en masse praktiske spejderfærdigheder, både på sommerlejre, i weekender og til de ugentlige møder. Vi bruger reb og rafter. Ulvene er delt ind i bander (faste hold, hvor man arbejder sammen). Som ulv lærer man tolerance og sammenhold, og vi arbejder sammen med ulvene om det sociale, det fysiske, det intellektuelle, det åndelige og det følelsesmæssige

I Seeoneestammen er vi både drenge og piger, og vi skelner ikke, for alle er nemlig ULVE. Vi er også i gang med andre ting end junglen og laver projekter med alt fra vilde dyr til fremmede lande. Vi tager på weekendture, endagsture og laver andre arrangementer. 

Har du lyst til at være med eller bare se, hvad vi laver, så kom forbi på vores mødedag om onsdagen eller lav en aftale med en ulveleder.

 

Maxi

Maxi'erne er de ældste ulve. De har et år tilbage som ulve, inden de rykker op til spejderne. Vi holder møder samtidig med ulvene, men er faktisk ikke ulve. Som Maxi’er arbejder vi videre på det, vi har lært som ulve, og vi forbereder os på at blive store spejdere. Derfor får vi som Maxi'er lov til at prøve nogle lidt vildere aktiviteter. Vi laver mad over bål, øver koder og holder vores egne overnatninger med natløb. Til gengæld får vi også mere ansvar. Nogle gange er vi med til at lave aktiviteter for de andre ulve, og vi er med til at bestemme, hvad vi vil lave på møderne. Men - vi kan også godt lide at lege!

For at være Maxi skal man være omkring 11 år gammel.